Sale
  • White Stone Mountain Gold Necklace

White Stone Mountain Gold Necklace

Approximately 16”.